با عرض پوزش، این منطقه از سایت در دست به روز شده. 

 

لطفا با من تماس بگیرید اگر شما نیاز به هر گونه اطلاعات است که در این زمان در دسترس نیست. 

  • LinkedIn App Icon
  • Twitter App Icon
  • Blogger App Icon
  • Instagram App Icon
  • Facebook App Icon

 

پست الکترونیکlrodrigo.depaula@journalist.co.uk

تلفن d: +1 (604) 441-9146

RODRIGO SILVA de PAULA consulting, mentoring & executive coaching

  GLOBAL BUSINESS INNOVATION     |     STRATEGIC COMMUNICATIONS     |     CULTURAL COMPETENCE     |     MEDIA TRAINING    |     DIVERSITY IMPLEMENTATION   

© 2014 by RSdP Communications Consulting design